- Meie

 

REEDER KEELTEKOOL  

Reeder KEELTEKOOL korraldab keeleõpet Võru ja Põlva linnas alates aastast 2010. Hetkel õpetame 8 erinevat võõrkeelt. Pakume süstemaatilist, kuid samas paindlikku ja loovat keeleõppe vormi, kus inimene alustab võõrkeele õppimist hetkel olemasolevast tasemest ning teda viiakse samm-sammult edasi arvestades keeleõppe kõige tõhusamaid printsiipe.

Möödunud aastal õppis meie keelekoolis 180 õppijat vanuses 17-73 aastat. Meie keeltekool on piisavalt väike, et arvastada iga õppija eripära, piisavalt suur, et tekiksid mitmekülgsemad kogemused ja võimalused. 

 

Siinjuures tahame kõigile keelehuvilistele meelde tuletada, et keeleõpe ei ole sprint, vaid maraton, mis võtab aastaid aega. Varu endale aega ja ole enese suhtes kannatlik. Endale sellest aru andes võib keele õppimine olla ainult meeldiv protsess. Sellest võib kujuneda hobi ja ühisosa Sulle ja Sinu kaaslasele.

 

Meie õpetajad:  

Ulvi Reeder (inglise keel) -

2010 aastal, olles äsja tagasi tulnud Võru linna, otsustasin ühildada oma hobi ja kõik selle hetkeni õpitu - sündis tilluke keeleklubi, mis hakkas aasta-aastalt kasvama.

30st õppijast ja ühest õpperuumist on kasvanud umbes 200 õppijaga, üle 10 õpetaja ja 6 õpperuumiga keeltekool.  Laienemine pole kunagi minu jaoks olnud eesmärk omaette. Lihtsalt teen oma tööd kire ja armastusega, naudin inimestega koos õppimist ja õpetamist, keerukana näivate asjade lihtsaks seletamist, huvitavate õpisituatsioonide loomist, inimeste kuulamist ja julgustamist. Olen õppinud lugema inimeste silmadest põnevust, väsimust, lootusetust ja võidurõõmu. Õppija mõistmine aitab mul valida tundideks sobivaid õppemeetodeid. Leian, et huumor, avatus ja hea õhkkond õppegrupis ei tohiks kunagi puududa. Samuti kohv ja tükk šokolaadi:)
Mul on täiskasvanute koolitaja VI tase ja õpetan inglise keelt alates 2002.

Grete Lepa (norra keel) -

Olen õppinud inglise keele ja kirjanduse eriala Tartu Ülikoolis ning poolteist aastat ka suulise tõlgi eriala. Olen töötanud inglise keele õpetajana lasteaedades, asendanud koolides ning õpetanud ka täiskasvanuid. Esimene täiskasvanute õpetamise kogemus oli aastatel 2009/2010 ning see oli väga meeldiv elamus. Minu jaoks on väga oluline, et minu õpilased tunnevad, et neil on lubatud alati küsimusi küsida ning minu eesmärgiks on jälgida nende tempot. Oman andragoogi kutse V taset. 

Helgi Lehemets (vene keel, eesti keel vene keele baasil) -

Olen 32 aastat töötanud gümnaasiumi õpetajana . Alles viimastel aastatel olen enda jaoks avastanud täiskasvanute õpetamise mis on väga põnev valdkond. Olen lõpetanud E. Vilde nim. Tallinna Ped. Instituudi – vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal ja Tartu Riikliku Ülikooli – saksa keele õpetaja erialal. Avatud Meele Instituudis läbisin täiskasvanukoolituse programmi. Oman andragoogi kutse V taset.

Viive Lätt (inglise  keel) -

Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli romaani-germaani keelte filoloogi, inglise keele õpetajana. Olen töötanud  inglise keeele õpetajana  40 aastat, õpetanud erinevate astmete õpilasi. Õpetajatöö on olnud hingelähedane, sest pakub väljakutseid, nõuab pidevat õppimist, nii erialast kui suhtlemisalast. Olen aeg-ajalt töötanud ka täiskasvanutega, mis on kujunenud tõeliseks naudinguks pakkudes mulle hulgaliselt uusi kogemusi ja laiendanud silmaringi. Pean oluliseks õppijatega ühele lainele jõudmist ja vastastikust rahulolu ühisest tegevusest.  

Õie Ristioja  (saksa ja inglise keel) -

Lõpetasin Tartu Ülikooli saksa filoloogina aastal 1984 ja sestpeale olen jaganud keeletarkust noorematele ja vanematele koolijütsidele Võrumaal. Töötades Võrumaa Kutsehariduskeskuses olen kokku puutunud paljude valdkondadega ja jaganud õpetamisrõõme ja –muresid oma õpilastega. Eriti tore on töötada täiskasvanud õppijatega, kes oskavad endale eesmärke seada ja õpetaja toel usinasti nende poole püüdlevad. Sära ja uudishimu nende silmis ei luba ka õpetajal rooste minna. Pikka aega olen tegelenud tõlkimisega ja teinud kaastööd Eesti Rahvusring­häälingule, koostöös Goethe Instituudiga olen viinud läbi täiendkoolitusi meie saksa keele õpetajatele.

Kaja Vodi (soome keel) -

Olen lõpetanud E. Vilde nim Tallinna Ped Instituudi eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja saanud  magistrikraadi Tartu Ülikoolis ning hetkel omandan samas soome keele õpetaja kutset.Õpetajana olen töötanud erinevas vanuses õpilastega 20 aastat  ja neist viimased kolm aastat ka soome keele õpetajana Võrumaa Kutsehariduskeskuses, Mulle endale meeldib pidevalt areneda, otsida uusi võimalusi ja anda kõike seda edasi ka õpilastele. Meeldib näha sära õpilaste silmis, kui nad on enda jaoks midagi olulist teada saanud või otsitavatele küsimustele vastused leidnud. Leian, et areng on alati kahepoolne ja selleks tuleb mõlemal, nii õpilasel kui õpetajal, anda endast parim. 

Triinu Guerrin (prantsuse keel) -

Diplomi järgi olen küll soome filoloog, kuid hingelt prantsuse keele ja kultuuri suur austaja. Keele avastasin iseõppijana, seejärel täiendasin end Prantsusmaal elades ja töötades. Et ka minu abikaasa on prantslane,  siis on prantsuse keel meie teiseks kodukeeleks, ka lastega suhtlemisel. Olen prantsuse keelt õpetanud Vastseliina gümnaasiumis  3 aastat, andnud huvilistele eratunde ning teinud suulisi ja kirjalikke tõlketöid. Et see eestlastele suhteliselt kauge keel paremini „külge hakkaks“, on minu tundide oluliseks osaks ka killukesed Prantsusmaa ajaloost, kultuurist, kommetest ja erinevate piirkondade rahvajutud.

Anneli Treumuth  (itaalia keel) -

 Olen õppinud itaalia keelt nii Tartu Rahvaülikoolis kui ka Itaalias, Pisa linnas (Toscanas), välismaalastele mõeldud keeltekoolis, kus saavutasin kõige kõrgeima keeletaseme C2. Viimased 7 aastat on olnud itaalia keel minu koduseks keeleks. Oma teadmisi olen jaganud suvekursusi korraldades, individuaalõpet tehes ja Vahemeremaade köögikursusi korraldades. Teen ka tõlketöid ning aitan koostada ärikirju. Täiskasvanute õpetamist hakkasin õppima käesoleva aasta augustist ja pean seda ülihuvitavaks ning vajalikuks. Keeleõpe toimub loomulikult vastavate programmide alusel, kuid kuna olen elanud ühtekokku 9 aastat Itaalias, siis leian et peamine on muuta tunnid huvitavaks läbi isiklike põnevate kogemuste ja huumoriprisma. Õppimine võib olla vägagi lõbus.

Maive Salakka  (inglise  keel) -

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste eriala  inglise keele õpetaja lisaerialaga. Olen töötanud  inglise keele õpetajana  üle 25 aasta  erinevates Võrumaa koolides ning õpetanud erinevate astmete õpilasi, viimastel aastatel põhiliselt gümnaasiumiastmes. Õpetaja amet on väga hingelähedane, see oli minu unistus juba lapsepõlves. See on töö, mis pakub rõõmu ja toredaid  väljakutseid, nõuab pidevat enesetäiendamist ja maailmas toimuvaga kursis olemist. leian, et iga õpilase käest saab õpetaja midagi õppida, nii on mul alati olnud hea meel võimaluse üle saada uusi kogemusi ja laiendada silmaringi. Minu jaoks on tähtis jõuda õppijatega ühele lainele ja tunda  rahulolu koostööst ja arengust

Irina Porohnja  (vene keel) -

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli. Koolis olen töötanud  29 aastat ja neist õpetajana 17 aastat,  olen õpetanud erinevate astmete õpilasi. Viimased kuus aastat töötan vene keele õpetajana Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kus sain ka esimene töökogemus täiskasvanute õpetajana. Mulle meeldib ennast jätkuvalt täiendada, uusi huvitavaid meetodeid õppida ja neid rakendada ning oma teadmisi anda edasi õpilastele. Tunnen rõõmu, kui näen oma töö tulemusi. Meeldib olla kohusetundlik ja positiivne samuti ootan seda ka oma õpilastelt. Oma tundides üritan luua sõbraliku ja rõõmsameelse atmosfääri. Arvan, et keeleõpe on väga huvitav protsess, mis toob ellu rõõmu ja naudingut. Aga vigu ei pea kartma. Vigadest ju õpitakse!
Kohtumiseni vene keele kursusel!

  

Daniela Das Neves Nascimento Ader- (hispaania keel)
Ma olen pärit Brasiiliast ja minu emakeeleks on portugali keel, aga ma räägin ka hispaania, inglise, itaalia, hiina ja eesti keelt. 2017.a abiellusin ma Võrust pärit mehega ja nüüd ma elan Eestis. Ma tahan anda edasi oma teadmisi ja õpetada inimesi, et integreeruda Eesti ühiskonda. Ma õpetan erinevaid keeli, kuigi alustasin 1996.a tööd klassiõpetajana Brasiilias. Hetkel töötan ka Võru Gümnaasiumis hispaania keele õpetajana. Üks tähtsamaid asju inimkonnas on suhtlemine ja pole midagi paremat, kui õpetada uusi keeli, et suhelda ja saada aru teistest inimestest.